Endüstriyel Yalıtım ve Önemi

Endüstriyel Yalıtım ve Önemi

Endüstriyel Yalıtım ve Önemi

Endüstriyel yalıtım ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve titreşim yalıtımı gibi öğelerden oluşur. Endüstriyel Isı yalıtımı, sanayi alanındaki üretim alanlarının iç sıcaklıklarını firma sahibinin istediği değerde tutarak ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiyi tasarruflu hale getirmek için alınan tüm tedbirlerdir. Ses ve titreşim yalıtımı ise özellikle otomotiv, tekstil, gıda, inşaat malzemesi parça üretim sektörlerinde titreşimden ve sesten zarar gören makinelerin bozulmasını önlemek amacıyla yapılan yalıtım çeşididir.
Endüstriyel yalıtımın önemi; firmanın enerji giderlerini azaltmak, makine kullanımındaki hasarlardan oluşacak olan giderleri azaltmaktır. Endüstriyel üretim firmaları, her ne kadar çok ciro elde ediyorlarsa da giderlerini azaltmadıkça kar oranları artmaz. Bu yüzden en önemli unsur giderleri ve masrafları azaltmaktır. Giderlerin azalmasıyla elde edilecek tasarrufun yanı sıra yalıtım yaptırmak iklim değişikliği ve çevreyi korumak açısından da önemlidir.
 

Endüstriyel Yalıtım- Isı Yalıtım Malzemeleri

Endüstriyel yalıtım içerisinde önemli bir yer tutan ısı yalıtımı, sanayi alanındaki yıllık ısıtma ve soğutma harcamalarında yüzde yetmiş oranında azalma sağlar. Binalarda yalıtım kalınlığı uygulamaları sonucunda ısıtma yükü ile yakıt maliyetleri anlamlı oranlarda azalmaktadır.
Endüstriyel yalıtım uygulamaları aşağıda listelenmiştir: Yapılan deneyler sonucu, yalıtımlı binalarda özgül ısı kayıpları ve sıcaklık farkları ölçülmüştür. Kış aylarında ısı kaybının önlendiği ve yaz aylarında da bina içindeki ısı kazancının önlenerek serinliğin korunduğu tespit edilmiştir.
 

Endüstriyel Ses Yalıtımı – Yangın Yalıtımı – Su Yalıtımı

Endüstriyel yalıtım ısı yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı ve su yalıtımlarından oluşur. Endüstriyel yalıtım üyelerinde ısı geçirgenlik katsayıları ölçülerek tasarlanan malzemeler kullanılmaktadır.
Sanayi yapılarında yangın yalıtımı;  
Sanayi yapılarında ses yalıtımı;  
Sanayi yapılarında su yalıtımı; Enerji kaynakları tükenerek ekolojik denge bozulmaya başladıkça ülkemizde ısı ve yakıt tasarrufu sağlamak ve için endüstriyel yalıtım yapmak oldukça önemli bir hale gelmiştir.
 
Okunma: 305     Tarih: 07.02.2023