Bacaların Isı Yalıtımı

Baca ve baca gazı kanalları, endüstri ve enerji tesislerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sıcaklık, basınç, nem değişiklikleri ve agresif baca gazlarına maruz kalma gibi zor koşullarda çalışırlar. Bacaların ve baca gazı kanallarının çalışmasında karşılaşılan temel sorun, iç sıcaklık dış sıcaklıktan farklı olduğu için ortaya çıkan reaktif yanma ürünlerinin konsantrasyonu ve iç yüzeyinde yoğunlaşmadır.

Bu, hava akımı - hava sirkülasyonunu büyük ölçüde azaltır ve korozyon nedeniyle metal yapıların aşınmasını hızlandırır. Bunların sonuçları, yoğunlaşmanın buza dönüştüğü kış aylarında gerekli kesinti ve durma süreleri sırasında özellikle önemli hale gelir.
Bacaların ısı yalıtımı için sıradan malzemelerin kullanılması, metal boruların desteklenmesi ve braketlerin sabitlenmesi aşamasında karışık kaynak işlemlerine duyulan ihtiyaçla alakalıdır. Bazalt yünü veya mülitli levhaların montajı, üretim süreçlerinin tamamen durdurulmasını ve kalifiye yüklenicilerin katılımını gerektirir.

Yapı, ek koruyucu kaplama ve korozyon önleyici malzemelere gereksinim duyar. Ayrıca, tüm sıradan yalıtım malzemeleri, bacaların çalışmasından kaynaklanan yüksek yüzey sıcaklığına (500 derece veya daha yüksek) dayanamaz.

Baca yüzeyinin ısı yalıtımı için alternatif bir malzeme Isollat sıvı seramik yalıtımdır. Isı yalıtım işleri, üretim durdurulmadan ve uzman müteahhit dahil edilmeden yapılabilir. Yalıtımın sıvı kıvamı, yapıların karmaşık kısımlarını etkili bir şekilde koruyabilir.
Aşırı yüksek sıcaklıklara sahip yüzeyler için, silikon-organik bazlı olan ve hem tek başına hem de diğer malzemeler ile kullanılabilen yüksek sıcaklıkta yalıtım olan Isollat-04 kullanılır: diğer yalıtım malzemeleriyle birlikte (Isollat-Effect).

Yalıtımın başlıca avantajları şunlardır:
  • Yüksek yüzey sıcaklıklarında çalışabilir (500 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilir);
  • Korozyon önleyici maddeler içerir;
  • Basit kullanım ve hızlı uygulama işçiliği (manuel olarak veya bir makine kullanarak - yüksek performanslı havasız tabanca);
  • Yalıtım işlemi çalışmaya ara vermeden de yapılabilir;
  • Ek koruyucu kaplamaya gerek yoktur;
  • Diğer yalıtım malzemeleriyle birlikte kullanılması mümkündür;
  • Yalıtım yapılacak yüzeye uyum sağlar;
  • 20 yıldan daha fazla süre dayanır.