Eti Maden Bor Fabrikası Kalsinasyon Fırını Isı Yalıtımı

Tarih: 29.05.2015 :

Amaç:

Dünyanın en büyük bor üretim tesisi isollat sıvı ısı yalıtım kaplaması ile ısı yalıtımı yapılmıştır. Ciddi vibrasyon ve dönme kuvvetinin etkisiyle kısa sürede deforme olan ve bünyesine emdiği nemden dolayı yalıtım özelliğini kaybeden klasik taş yünü ve benzeri yalıtım ürünlerinin yerine uzun ömürlü(en az 20 yıl) ve sabit performans garantili  ISOLLAT-EFEKTİF uygulaması tercih edilmiştir.

Sonuç:

Isollat uygulandığı yüzeylere yüksek seviyede tutunma özelliği sayesinde vibrasyondan ve dönme kuvvetinden etkilenmemekte ve uzun yıllar tam performanslı yalıtım sunmaktadır.