Endüstriyel Isı Yalıtım Malzemeleri

Endüstriyel Isı Yalıtım Malzemeleri

Endüstriyel Isı Yalıtım Malzemeleri

Endüstriyel ısı yalıtım, iç mekanı istenilen sıcaklıkta tutarak ısıtma ve soğutma konusunda giderlerin azaltılması için alınan tüm tedbirlerdir. Isı kayıplarının yarısından fazlası duvarlardan, çeyrek kadarı çatıdan ve bir miktarı zemin döşemelerinden kaynaklanır. %100 oranda ısı yalıtımı yaptırmak için çatı duvarlar ve zemin kaplamalarının tümünde ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.
Geçtiğimiz yıllarda yakıt malzemeleri arasında bulunan odun, kömür, petrol ucuz idi. Dolayısıyla binalarla izolasyon yönünden pek bir tedbir alınmıyordu. Fakat günümüzde enerji kaynaklarının tükenmesi ve yakıt maddelerinin ve enerjinin fiyatlarının yükselmesi bina izolasyonu yapmayı zorunlu hale getirmiştir. Türkiye'de tüketilen enerjinin %80'ini endüstriyel sanayi bölgeleri harcamaktadır. Dolayısıyla endüstriyel ısı yalıtımı sanayi bölgelerindeki tüm üretim alanlarında yapılmalıdır.
 

Isı Yalıtım Malzemeleri Nelerdir? Endüstriyel İzolasyon

Endüstriyel ısı yalıtım ile enerji daha etkin biçimde kullanılmaktadır. Binanın zarı, yapı elemanları duvarlar pencereler kapılar döşemeler tavanlar çatılar yani genel olarak dış hava ile temas eden tüm bölümler ısı gecesini azaltabilmek için yalıtım malzemeleri ile kaplanır. Bu alanlarda Isı yutucu malzemeler kullanılır.
Isı yalıtım malzemeleri; Perlit, elyaf, mantar, rende talaşı, yonga, odun lifi, preslenmiş kamış levha, gaz beton, boşluklu gaz beton, asmolen, boşluklu briket, bims tuğla, delikli tuğla, taş yünü, cam yünü, ahşap yünü, köpüklü malzemeler ise polistiren köpük ve poliüretan köpüklerdir. Tüm bunların yanı sıra izolasyonlu boya çeşitleri de yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır.
 

Isı Yalıtımı Malzemeleri- Yalıtım Üreticileri- Yalıtım Malzemeleri

Yalıtım üreticileri ihtiyaçlar doğrultusunda ısı yalıtımı malzemeleri üretmektedirler. Malzemeler özellikle ısı yalıtımı yaparken aynı zamanda don hasarından korunmak için nem hasarına karşı önlem almak için küflenme, bozulma, demir aksamlarının çürümesi ve korozyonu önlemek için birebirdir.
Endüstriyel ısı yalıtım malzemeleri; akrilik mastik, silikon mastik, bitum bileşenli yalıtım ürünleri, çimento bileşenli ürünler, taş yünü, seramik yünü, kalsiyum plaka, refrakter tuğla, taş yünü, su yalıtım sıvısı gibi malzemelerdir.
Türkiye'de harcanan enerjinin yaklaşık %80'i bina ve konutları ısıtmak ve endüstriyel sanayi sektörlerinin enerji sarfiyatına gitmektedir. Yalıtımsız veya yanlış eksik yalıtımlı binalarda sıcaklık düşer ısınan hava yüzeye ve pencereye doğru hareket eder. Bu durumda ısı kayıplarına yol açar. Endüstriyel ısı yalıtım, enerji giderlerindeki masrafın azaltılmasının yanı sıra doğalgaz, fuel oil, kömür, linyit, elektrik, termik santralden gelen kirleticileri de azaltarak çevre korumasına katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir.
 
Okunma: 325     Tarih: 07.02.2023