İsollat ürünlerini renklendirmeyi nasıl yapabiliriz ?
İsollat malzemesinin standart rengi beyazdır.Renklendirmeyi akrilik bazlı boya konsantre pigmenti ile karıştırılarak yapılır. Piyasada, 20ml küçük ambalajlarda bulunan akrilik esaslı yoğun boya konsantresi ile istediğimiz rengi elde edebiliriz. Yapılan sıvı yalıtım uygulamasında havasız tabanca ile atılan katmanlar renklendirilmemiş isollat ile atılır. En son tabaka ise renklendirilmiş isollat ile uygulanır.
İsollat malzemesinin, Çevre ve şehircilik bakanlığında tanımı ve poz no'su varmıdır?
ISOLLAT, Çevre ve şehircilik bakanlığı birim fiyat listesinde, 10.300.1361 Poz numarasıyla Akrilik bağlayıcılı, mikro kürecikler içeren dış cephe kaplaması, olarak yeralmaktadır.
Sıcak ve soğuk su boruları , buhar kazanları ve buna bağlı hatlardaki ISOLLAT ile yapılan izolasyonlarda akışkan sıvı kaçağı problemini hızlı ve kolay bir şekilde nasıl çözebiliriz ?
Tesisatlarda, klasik izolasyon(izocam ve diğer) malzemesi ile yapılan yalıtımlarda oluşan akışkan sıvı kaçaklarının tespiti çok zor olmaktadır.Kaçak sıvı, galvaniz kaplama ile boru arasında arasında ilerleyip, galvaniz kaplamanın ek yerlerindeki bir çok noktadan aktığı için sorunlu yerin tespiti çok zor olmaktadır.

Tespit edilene kadar bir çok galvaniz kaplama ve izolasyon malzemesi sökülmekte olup, arıza bulunup tamir edildikten sonra eski haline getirilmesi için profesyonel destek gerekmektedir.Ayrıca kaçak su, tesisat borusunda ve galvaniz kaplamada korozyona sebep olarak kısa zamanda çürümeye ve tesisatın ömrünün kısalmasına sebep olmaktadır.
Bunun dışında kaçak suyun büyük bir kısmını , mevcut izolasyon malzemesi emerek izolasyon özelliğini kaybetmekte ve normalde yüksek olan ısı iletim katsayısını 4-5 daha artırmaktadır.Islak halde olan bu klasik izolasyon malzemesi uzun zaman sonra kurumuş olsa bile malzemede fiziksel bozulmalar(içine doğru çekme,dağılma ve diğer) oluştuğundan boru ile teması her yüzeyde aynı olmaz ve boruda ısı köprüleri oluşmaya başlar.

ISOLLAT EFEKTIF ile yapılan uygulamalarda ise; bu sorunların hiç biri olmaz. İzolasyon yapılan tesisatlarda galvaniz kaplama gerektirmez. Polimer malzeme borunun yüzeyindeki gözeneklere direk temas ettiğinden borunun su,buhar ve hava ile temasını keserek korozyon yalıtımı sağlar. % 200 elastik bir malzemedir.Tesisatda sıvı kaçağı olma durumunda, kaçak sıvı boru ile yalıtım malzemesinin arasından ilerleyemez.

Sıvı kaçağı olan 1-2 cm'lik bir alanda şişme yaparak veya çok basınç varsa sadece o kısımı delerek sıvı dışarı çıkar.Tamiri ise; son derece basittir. Kaçak olan kısım maket bıçağı ile kesilerek açılır ve temizlenir.

Mekanik tamir işlemi(kaynak ve diğer) yapıldıktan sonra izolasyonu hasar gören kısım, ISOLLAT malzemesi boya gibi herhangi bir uzman gerektirmeden, herhangi bir personel tarafından boya uygulanır gibi fırça ile uygulanarak tamamlanır.
Tiksotropik nedir?
Dururken bir jel gibi, karıştırıldığında viskoz/akmayan bir sıvı gibi davranan maddeleri tanımlar. Dik yüzeylerde akmadan kolaylıkla uygulanabilen kıvamdaki akışkan madde özelliğidir.
Çiğ noktası sıcaklığı nedir?
Hava içinde bulunan su buharının yoğuştuğu sıcaklıktır.
Enerji Verimliliği Nedir?
Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden iktisadi kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesi biçiminde ifade edilmiştir. En basit ifade ile "daha az enerji ile aynı faydayı sağlama maliyetine" enerji verimliliği diyoruz.
Neden Enerji Verimliliği ?
İklim değişikliğine neden olan başlıca altı tane seragazı vardır. Bunların içinde en önemlisi CO2 gazıdır ve toplam seragazı miktarı içindeki payı % 80 civarındadır. Diğer sera gazları ise büyüklük sırasına göre Metan (CH4), Azotoksit(N2O), Hidroflorokarbon (HFC), Perflorokarbon (PFC) ve KükürtHekzaFlorid (SF6) olarak sıralanabilir. Yapılan çalışmalar sonucu global olarak yeryüzeyinin ortalama ısısının son yüzyılda 0.6 0C (Avrupa'da ise 1.2 0C) artış gösterdiği gözlenmiştir. Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre, son 150 yılın en sıcak yılı 1998, en sıcak ikinci yılı ise 2002 olmuştur(WMO, 2002). 1990 yılından 2100 yılına kadar global anlamda yer yüzeyinin ortalama ısı değerinin 1.4 – 5.8 CO artış göstereceği tahmin edilmektedir. Ülke GDP(milyar $) Tüketim(milyonTEP) Enerji yoğunluğu Kişi başınatüketim(TEP/nüfus) Türkiye 190,3 72,5 0,35 1,06 Japonya 5.648 520,7 0,09 4,09 ABD 8.977,9 2.281,5 0,25 7,98 Yunanistan 144,8 28,7 0,20 2,62 OECD 27.880,9 8.970 0,19 4,68 Dünya 34.399,8 10.029 0,29 1,64 NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI (2007) SANAYİ % 39 KONUT VE HİZMETLER % 30 ULAŞTIRMA % 21 TARIM % 5 ENERJİ DIŞI % 5
Enerji verimliliği arttırılması halinde teşvikler var mıdır?
Herhangi bir endüstriyel işletmesi için üç yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az yüzde on oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili endüstriyel işletmesinin, ödenek imkânları gözönüne alınmak ve 100 bin Türk Lirasını geçmemek kaydıyla, anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20 karşılanır. Endüstriyel işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile Kurul tarafından onaylanan, geri ödeme süresi en fazla 5(beş) yıl ve projesinde belirlenmiş bedelleri en fazla 500.000 TL(beşyüzbin Türk Lirası) olan uygulama projeleri bedellerinin en fazla yüzde yirmisi oranında desteklenir.