Atmosfer Kontrollü Bantlı Isıl İşlem Fırını Isı Yalıtımı

Isıl işlem; ürünlere işlenebilirlik veya nihai çalışma şartlarındaki istenilen özellikleri kazandırmak amacı ile yapılır. Çağımızda kullanılan teknoloji ve sanayi ortamı ısıl işlemi de gün yüzüne çıkartmış, ürünlerin kalite ve kullanım ömürlerini iyileştirmek amacıyla ısıl işlemi vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir.

Isıl işlem fırınları çelik parçaların östenitik (ɣ) faz sıcaklıklarına kadar koruyucu bir gaz ortamında ısıtılabildiği fırınlardır. Isıtma ve tavlama süresince azot  ve endogaz gibi koruyucu gazlarla oksidasyon ve dekarbürizasyon önlenirken propan, metan, etan, bütan gibi gazlar ile karbonca zengin bir ortam elde edilebilir.

Çelik parçaların ve diğer metallerin ısıl işlem operasyonunda en önemli parametreler olan sıcaklık, zaman ve % C potansiyeli parametreleri, atmosfer kontrollü fırınlarda bilgisayar kontrollü bir mikroişlemci tarafından yönetilmektedir. Dolayısı ile gerek dış ortamdan (O₂) korunaklı bir ortam sağlaması, gerekse proses parametrelerinin insan faktöründen uzak kontrol edilmesi ile Atmosfer Kontrollü Fırınlar eski yöntemlere göre daha avantajlı durumdadır. 

Isıl işlem fırınlarında kullanıma bağlı olarak zamanla gövdesinden ısı kaçakları olmaktadır. Bu ısı kayıpları enerji maliyetlerini yükseltirken aynı zamanda üretim kalitesini düşürmektedir. Isıl işlem fırınlarının dış yüzeyinin karmaşık olmasından dolayı klasik izolasyonlar ile ısı yalıtımı sağlamak imkansız olmaktadır. Isollat sıvı forma sahip olması sayesinde geometrik şekli zor olan tüm yüzeylerde kolay, hızlı ve güvenli bir şekide ısı yalıtımı olanağı sunar. 

Isollat ısı yalıtım kaplamasının başlıca avantajları şunlardır:
  • Yalıtımın sıvı kıvamı, zor alanların güvenli bir şekilde yalıtılmasını sağlar.
  • Uygulama işlemi kısa sürer.
  • Yalıtım esnasında kaynak yapılmaz.
  • Yüzeye sabit bir şekilde tutunur.
  • Son kat olarak kullanılır.
  • Metal yüzeylerde yoğuşmayı ortadan kaldırır.
  • Üretim döngüsünü durdurmadan uygulanır.
  • Metal yüzeyleri korozyana karşı korur.
  • 10 yıldan fazla dayanır.
  • Yalıtım kolaylıkla renklendirilir.