Çatı ve Otopark Tavanı Isı Yalıtım

Yapılan araştırmalar neticesinde, çatılardan kaynaklanan ısı kayıplarının %20-25 arasında olduğu tespit edilmiştir. Yapıların çatılarından kaynaklanan ısı kayıplarını engellemek, konut sakinlerine daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturmak adına çeşitli ısı yalıtım malzemeleri uygulamalar yapılmaktadır.
Çatı yalıtımı kış aylarında artan ısı kayıplarını, yaz aylarında ise artan ısı kazançlarını engelleyerek hem ülke hem de bireysel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bina içerindeki sıcaklığı dengeleyerek terleme ve küflenme gibi insan sağlığına zarar veren olumsuzlukları engelleyerek konfor şartlarının devamlılığını sağlamaktadır. Isı yalıtımının yanında ses yalıtımı da sağlayacağı için dış ortamdan gelen gürültüleri de engelleyerek huzurlu mekanların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Binaların sığınak ve garaj üzerinde genellikle daireler bulunmakta ve bu alanlar ısıtılmamaktadır. Bu yüzden sığınakların, garajların ve kömürlüklerin tavanlarına ısı yalıtımı yapılmadığı durumda üzerinde yer alan dairelerin ve tüm binanın ısı kaybetmesi kaçınılmazdır. Isı yalıtımının yapılmaması veya doğru yapılmaması yıllar içerisinde yüklü miktarda enerji maliyetine yol açacağı gibi dolaylı olarak çevre kirliliğine de yol açmaktadır. Çevre korunması için enerjinin doğru kullanılması gerekmektedir.

Isollat Sıvı Isı Yalıtım Kaplaması; sıvı uygulanması sebebiyle ek yeri oluşturmadan kesintisiz ısı yalıtımı sağlar. Çok düşük ısı iletim katsayısı değeri (0,0027 W/m°K) ile ince uygulanır, yer kaplamaz. Çatı arasına uygulama sonrasında üzerinde rahatlıkla gezilebilmektedir. Sıcaklık farklarından etkilenmez. Yıllar geçse de dökülme, tozuma, böceklenme, çatlama gibi olumsuzluklar kesinlikle yaşanmaz. Radyan enerjinin %90'ını geri yansıtarak yaz aylarında da çatı arası sıcaklığının daireye sirayet etmesini engeller.