Çelik Konstrüksiyon Pasif Yangın Koruma

ISOLLAT-05  - Çelik konstrüksiyonlar, kablo ve diğer ekipmanlar için geliştirilmiş yangın koruma boyasıdır. Yangın koruma direnci ihtiyaç durumuna göre minimum 60-90 ve 120 dakikadır. 

Yüksek ısı ile birlikte şişen ve polimer su emülsiyon bileşimindeki alev geciktirici dolgu maddelerinin bir süspansiyonudur. Isollat-05 boyasının yangın geciktirici özellikleri hem akredite sertifikasyon  kuruluşları  hem de test merkezleri tarafından yasaya uygun olarak düzenlenmiş uygunluk sertifikaları ve test raporları doğrultusunda belirlenmektedir.

Hem dekoratif özellikler sağlamak hem de hava koşullarına karşı direnci arttırmak için üretan-alkid ya da vinil klorür emaye gibi ateşe dayanıklı boya malzemeleri üzerine uygulanması tavsiye edilir.

Isollat-05 yangın boyası yangın anında  hacminin 100 katı şişerek penokoks (hava gözenekli ısı yalıtım tabakası) oluştur.  Bu tabaka metalin aşırı ısınmasını engeller ve yangın direncini en az 120 dk artırır ve yapının çeliklerinin aşırı ısınmadan dolayı yıkılmasını engeller.

Kaplama, yangın güvenliği gereklilikleri (22 Temmuz 2008 No 123-ФЗ Federal Kanunu) ve GOST R 53295-2009 "Çelik Yapılar İçin Yangından Korunma Araçları" ile ilgili teknik düzenlemeye tamamen uygundur. Genel şartlar. Yangın geciktirici verimliliğini belirleme yöntemi. " 60, 90, 120 dakikalık bir yangına dayanıklılık sınırı sağlar (GOST R 53295-2009'a göre 4., 3., 2. grup yangın geciktirici verimlilik).

Çevre ve şehircilik bakanlığı birim fiyat listesinde, 04.506/A10 pozisyon numarasıyla; Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (yanmazlık sağlayan) boya olarak yer almaktadır.

Yangın Koruma Süresi                         : Minimum 60dk - 90Dk - 120Dk
Maksimum Yangın Koruma Sıcaklığı : 1600ºС