Döner Kalsinasyon Fırını Isı Yalıtımı

Çimento, alçı, gübre ve benzer alanlardaki üretim sektörlerindeki tesislerde bulunan döner kalsinasyon fırınlarının isollat-effective metodu ile yalıtılarak optimum ısı verimliliği sağlanmaktadır.

Klasik Yalıtım ile ilgili teknik problemler:
  • Yüksek ısı ve vibrasyondan kaynaklanan sebeplerden dolayı klasik ısı izolasyon malzemelerinin çok kısa süre içerisinde deformasyona uğraması ve yenilenmesi gerekmektedir.
  • Dış ortamlarda bulunan kalsinasyon fırınlarının klasik yalıtım malzemeleri yağmur, kar ve rüzgar etkisiyle, tesis iç ortamında bulanan fırınlar ise; buhar ve nemden kaynaklanan sebeplerden etkilenerek bozulur. Yağmur veya buharın etkisi ile ıslanan klasik yalıtım malzemeleri sıvıyı emmesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yalıtım özelliğini kaybederek ısı iletim özelliği kazanır ve uygulandığı yüzeyde korozyon oluşumuna sebep verir.
  • Klasik malzemelerin kalınlığından dolayı yüksek hacimli alan kaplaması ve fırının geometrik şekilli her yüzeyine adapte olamamasından dolayı, fırının her yüzeyi yalıtılamaz, ek yerlerindeki ısı kaçaklarından ve yalıtılmayan yerlerden dolayı ciddi boyutta ısı köprüleri oluşur . Isı köprüleri ısı verimsizliğine ve gereksiz enerji giderine sebep verir. Aynı zamanda ısı köprüleri metal yüzeylerde, genleşme farklılıklarından dolayı çatlama ve fırının metal yüzeyinde deformasyona sebep olur ve fırının işletme ömrünü kısaltır.
Isollat-effective ile etkin çözüm:

Döner kalsinasyon fırınlarında İsollat-Effective ile yapılan ısı verimlilik çalışmaları, klasik ürünler ile yapılan yalıtım çalışmalarına kıyasla optimum verimlilik sağlar.

İsollat- effective yalıtım sistemi; hafif, düşük kalınlıklı(3-4 kat daha az) ve hacimli, uzun ömürlü(en az 20 yıl), ısı köprüsü oluşturmayan, vibrasyona dayanıklı, iç ve dış ortam atmosferik şartlarına dayanıklı , tamirat ve uygulaması kolay yeni nesil yüksek verimli endüstriyel ısı verimlilik sistemidir.