Endüstriyel Ekipmanların Isı Yalıtımı


Hem endüstriyel üretimde hem de enerji sektöründe, çalışma gereksinimlerini sağlamak adına yüzey üzerinde ek ısı yalıtım malzemelerine ihtiyaç duyan birçok ekipman türü vardır:
 •  Isıtma ekipmanı (türbinler, kazanlar, ısı eşanjörleri, ısıtıcılar, motor kapakları, endüstriyel ısı geri kazanım üniteleri);
 •  Yüksek yüzey sıcaklıklarına sahip proses ekipmanları (eritme ve kurutma fırınları, döner tamburlar, formülatörler, otoklavlar, lastik üretim üniteleri, atık ısı geri kazanım üniteleri, vb.);
 • Soğuk sıvılar ve gazlarla temas halindeki proses ekipmanları (pompalar, filtreler, su tankları ve sıvılaştırılmış gazlı tanklar, buzdolapları ve dondurucular).
Endüstriyel tesisler üzerindeki ısı yalıtım işleri, tercihen üretimi durdurmadan mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır.
Endüstriyel ekipman karmaşık şekil ve konfigürasyonlara sahiptir ve genellikle erişimi zor olan yerlerde bulunur. Her türlü endüstriyel ekipmanın ısı yalıtımı, personel için güvenli bir çalışma ortamı sağlayan SNiP 41-03-2003 "Ekipman ve boru hatlarının ısı yalıtımı" gerekliliklerine uygun olmalıdır.

Bu tür ekipmanların yüzeyi ultra-yüksek sıcaklıklara sahip olduğundan yüksek titreşim ve kimyasal olarak aktif maddelerin yüksek konsantrasyonundan mustariptir.
Endüstriyel ekipman için tüm gereksinimler, ısı yalıtımı için sıradan malzeme kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmaktadır.
 
Endüstriyel ekipmanların yalıtımı için ısı yalıtım malzemeleri (mineral yün, polistiren) kullanmanın başlıca dezavantajları şunlardır:
 1. Özel koruyucu kaplama kullanılmasını gerektiren su buharının etkisi altında ısı yalıtım yeteneklerinin çoğunu kaybederler;
 2. Bazalt liflerini sabitleyen reçineler, yüksek sıcaklıkların etkisi ile erimeye başlar, bu da sadece yapının termal iletkenliğinde artışa neden olmakla kalmaz, aynı zamanda çevredeki insanların sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir;
 3. Yalıtım panelleri, yalıtım yüzeyine tam oturmaz, bu da deliklere ve zamanla "sarkmaya" yol açar.
 4. Ayarlama malzemelerinin kullanıldığı karmaşık ve pahalı yapılar ekipmanın ağırlığını önemli ölçüde artırır ve kolayca zarar görebilir;
 5. Polistiren, köpük kauçuk, poliüretan köpük, yüksek sıcaklıktaki yüzeylerde (80-120 ° C'nin üzerinde) kullanım için tasarlanmamıştır. 
Isollat sıvı sermaik yalıtım, endüstriyel ekipman yalıtımları için etkili bir çözümdür.

Isollat yalıtımın başlıca avantajları şunlardır:
 • Malzeme, herhangi bir şekil ve konfigürasyondaki yüzeylere kolayca uygulanabilir. Yalıtım; fırça, spatula veya havasız tabanca kullanılarak uygulanır;
 • Yalıtımın sıvı kıvamı, sınırlı alanlarda bile üretimi durdurmadan başarılı bir yalıtım sağlar;
 • Yalıtımın içeriğinde özel korozyon önleyici maddeler vardır;
 • Isollat, uygulama alanını ve olanaklarını artıran diğer yalıtım malzemeleri (Isollat-Effect kombinasyonu) ile birlikte kullanılabilir;
 • 20 yıldan daha fazla dayanır;
 • Çevre dostudur;
 • Renklendirme mümkündür.