Endüstriyel Fırın Isı Yalıtmı

Endüstriyel fırınlar birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Çimento, alçı, cam, demir-çelik, tekstil, otomotiv, seramik sektörleri endüstriyel fırın kullanan başlıca tesisler olarak sayılabilir.
Endüstriyel fırınlar, tesislerin enerji maliyetlerini büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Fırınlara yapılacak doğru ısı yalıtımının enerji maliyetlerinin düşmesine ciddi oranda fayda sağlayacaktır.