Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri Isı Yalıtımı

KOJENERASYONUN VE TRIJENERASYONUN AVANTAJLARI;
 •  Elektrik üretirken aynı zamanda ihtiyaca bağlı sıcak su, buhar, sıcak gaz, kızgın yağ veya soğuk su üretme imkanı.
 •  Geniş urun yelpazesiyle konutsal, ticari ve endüstriyel alandaki enerji tüketicilerinecevap verebilme.
 •  Doğal gaz basta olmak üzere propan, mazot, çöp gazı, biyogaz vb. yakıtlarla çalışarak kesintisiz, kaliteli ve yüksek verimde enerji üretimi.
 •  Kompresör yatırımı yapmaksızın düşük basınçlı gaz yakıtlarla çalışabilme.
 •  Benzersiz tasarım ve düşük gurultu seviyesi ile konutsal ve ticari alanda uygulanabilme kolaylığı.
 •  Elektrik şebekesine paralel, şebekeden bağımsız ya da yedek güç olarak çalışabilme.
 •  Düşük egzoz gazı emisyonları ve yüksek yanma verimiyle çevreyle dost.
 •  Düşük işletme maliyeti ve sürekli güvenilir çalışma özelliği ile kısa surede kendini geri ödeyen karlı bir yatırım.
 •  Çalışan parça sayısı diğer soğutma gruplarına göre az olduğu için arızayapma olasılığı düşük.
 •  Bakım ihtiyacı az.
 •  Sistemdeki parça sayısının azlığı sebebiyle gürültü seviyesi düşük.
 •  Enerji maliyeti düşük
Bu sistemlerde kullanılan hatların izolasyonu sağlamak enerji tasarrufu açısından önem arz etmektedir.

Isollat ısı yalıtım kaplamasının başlıca avantajları:
 • Malzeme, herhangi bir şekil ve konfigürasyondaki yüzeylere kolayca uygulanabilir. Yalıtım; fırça, spatula veya havasız tabanca kullanılarak uygulanır;
 • Yalıtımın sıvı kıvamı, sınırlı alanlarda bile üretimi durdurmadan başarılı bir yalıtım sağlar;
 • Yalıtımın içeriğinde özel korozyon önleyici maddeler vardır;
 • Isollat, uygulama alanını ve olanaklarını artıran diğer yalıtım malzemeleri (Isollat-Effect kombinasyonu) ile birlikte kullanılabilir;
 • 20 yıldan daha fazla dayanır;
 • Çevre dostudur;
 • Renklendirme mümkündür.