Petrokimya Tankları Yangın Koruma

Herhangi bir kimyasal işleme tesisinde karşılaşılan sayısız değişken, olası plansız duruşlar, aksamalar, hasarlı ekipmanlar ve en önemlisi zayiatlara karşı korunma zorunluluğu bir güvenlik çözümü sağlayıcısı bulmayı zorunlu kılmaktadır. 

Kimya ve Petrokimya tesislerinde yangın olasılığı prosesi etkileyecek, duruşa sebebiyet verecek belki de can ve mal kaybına yol açacak çok ciddi bir risktir. Tesisinizde oluşabilecek herhangi bir yangın durumunun en hızlı şekilde otomatik yangın algılama sistemi ile algılanması ve otomatik yangın söndürme sistemi ile söndürülmesi gerekir.

Petrokimya tesislerinde yangın söndürme sistemlerinin yeterli olmadığı, arızalandığı veya ulaşamadığı durumlar olabilmektedir. Bu aşamada itfaiye ekiplerinin müdahale etme süresince oluşabilecek daha büyük felaketleri pasif yangın koruma sistemleri ile minimize edilebilmektedir. 

Pasif yangın koruma sistemlerinin başında intümesan yangın koruma boyaları gelmektedir. İntümesan (şişen) boyalar yangın anında penakoks (içi hava dolu közsü yapı) oluşturarak alevin gövdeye ulaşmasını engeller ve yapıyı uygulama kalınlığına bağlı olarak 30, 90 veya 180 dakika koruma altına almaktadır. Bu boyalar rulo veya sprey boya makineleri ile kolayca uygulanmaktadır. 

Isollat 05 Yangın Koruma Boyası Avantajları:
  • 1600°C sıcaklıktaki yangınlara karşı optimum koruma sağlamaktadır. 
  • Uygulama kalınlığına bağlı olarak 15 dakikadan 180 dakikaya kadar koruma sağlamaktadır.
  • Renklendirilebilir. Üzerine boya uygulanabilir.
  • İşçilik giderleri düşük uygulaması kolay ve kısadır.
  • Performans kaybı olmadan yapılarda en az 20 yıl servis ömrü vardır.
  • Her yüzeye uygulama yapılabilir.
  • Çok hafiftir. Uygulandığı yapı, araç ya da ekipmana yük bindirmez, hacim tasarrufu sağlar.