Petrol, Gaz ve Petrokimya Endüstrisi için Ekipmanların Sıvı Isı Yalıtımı

petrol boru ısı yalıtım foto
Petrol, Gaz ve Petrokimya Endüstrisinde karmaşık yüzeylere sahip ekipmanların yalıtım sorunu çok karşılaşılan bir durumdur. Sıradan malzemeler, bu sorun için yetersiz ve etkisizdir. Bu tür malzemeler uygulama sırasında yüzeye tam yapışmaz. Hem harcanan emek fazladır hem de işin bitme süresi uzundur.

 Genelde 2 - 2.5 yıl sonra yalıtımın kısmen ya da tamamen değişmesi gerekir.

Hem basit hem karmaşık olan Isollat yalıtım; ham petrol ve akaryakıt pompalayan boru hatlarında, petrol ürünlerinin (benzin ve gazyağı) depolandığı tanklarda, gaz pompalama ve diğer işlemlere ait ekipmanlar için olan ayrı türbin ünitelerinde yalıtım ve korozyana dayanıklı malzeme olarak başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Bu tür durumların her birinde Isollat yalıtımının kullanımı istenileni başarılı bir şekilde elde eder.

Bu yalıtım malzemesini kullanmanın en yaygın örneği, daha hafif petrol fraksiyonları (benzin, gazyağı, vb.) ile dolu tankların güneşe maruz kalarak aşırı ısınmasına karşı korunmasıdır. Bu petrol ürünlerinin kaynama noktası yaklaşık 40 ° C'dir. İklimin çok sıcak olmadığı bölgelerde bile, yaz aylarında metal 80 ° C'ye kadar ısınabilir. Bu durum, tankların ve gemilerin içeriğinin buharlaşmasına neden olur. Dolayısıyla kayıp, toplam hacmin %40'ına ulaşabilir.

Diğer önemli bir sorun da, petrokimya endüstrisinde kullanılan amonyak, sülfürik asit, stiren ve diğer reaktif sıvı gazların depolanması için tankların yalıtımına ilişkindir.

Akaryakıt, dizel, bitüm vb. depolama tanklarında ısı yalıtımının monolitik yani birbiri ile bağlantılı ekipmanların bütünleşik tek parça yalıtımlı olması önemlidir. Isollat-Effect yalıtımı; ısı kaybının asıl sebebi olan dikiş ve derz olmadan ısı köprüsü olabilecek sorunlu  yere güvenilir bir şekilde uygulanır. Eğer yapı inceyse; bu, depolama ekipmanının hem ısı yalıtımını hem de yapıyı korozyondan korumayı sağlar.

Malzemenin sıvı kıvamı, özellikle de yüksek basınçlı havasız tabanca kullanılırken, kısa sürede yüzeye sıkıca yapışmasını sağlar ve "soğuk ısı köprü" oluşumunu engeller.

Petrol, gaz tesislerinde ve petrokimya üretiminde Isollat yalıtımının kullanılması, yangın ekipmanlarının kullanımını azaltır ve tankların üretim döngüsünden çıkarılmasını gerektirmez.

Petrol ve gaz ekipmanlarının metal yüzeylerinde yoğuşmayı ortadan kaldırmak için Isollat yalıtımının kullanılması son derece önemlidir. Düşük yayma kuvvetine sahip ve kalınlığı 1.5-2mm olan Isollat yalıtım, soğuk iklimlerde petrol üreten bölgeleri için son derece önemli bir durum olan yoğuşmanın buza dönüşme olayını hızlı bir şekilde azaltır.

Petrol, gaz ve petrokimya endüstrisi için ekipmanların ısı yalıtımında Isollat yalıtımının kullanılmasının başlıca avantajları şunlardır:
  • Yalıtımın sıvı kıvamı, zor alanların güvenli bir şekilde yalıtılmasını sağlar;
  • Uygulama işlemi kısa sürer;
  • Yalıtım esnasında kaynak yapılmaz;
  • Yüzeye sabit bir şekilde tutunur;
  • Son kat olarak kullanılır;
  • Metal yüzeylerde yoğuşmayı ortadan kaldırır;
  • Üretim döngüsünü durdurmadan uygulanır;
  • Metal yüzeyleri korozyana karşı korur;
  • 20 yıldan fazla dayanır;
  • Yalıtım kolaylıkla renklendirilir.