Türbin Isı Yalıtımı

Termik santrallerdeki buhar türbinlerinin ve buna bağlı buhar giriş ve çıkış boruları, türbin buhar giriş kontrol valfleri, türbin gövde ısıtma ve valf ısıtma hat aksamlarının içi boş termoseramik küreciklerden oluşan ısı yalıtım malzemesiyle kombine(Isollat, iğnelenmiş cam elyafı, seramik elyaf) edilerek yapılan yüksek ısı yalıtım kaplama uygulamasıdır.Türbin yalıtım uygulamalarında yalıtımsız gövde sıcaklığı 535°С'den 45-50°С'ye düşürülmektedir.


ISOLLAT- EFEKTİF UYGULAMASININ BUHAR TÜRBİN YALITIMLARINDAKİ AVANTAJLARI VE DİĞER KLASİK YALITIM UYGULAMALAR (Yastık Tipi Yalıtım,Mineral Yün Ve Diğer) İLE KARŞILAŞTIRILMASI

NOMİNAL İZOLASYON ISI İLETKENLİK KATSAYISI VE KAPLAMA UYGULAMA KALINLIĞI
Isollat ürününün nominal ısı iletkenliği : 0,002-0,007 W/m °С'dir. Bu değer izolasyon sektöründeki klasik malzemelere göre en az 20-25 kat ısıyı daha az ilettiğini göstermektedir. Çok az olan bu ısı iletkenlik katsayısından dolayı ısollat, buhar turbin, boru ve ilgili ekipmanların çok ince bir kaplama ile yüksek performansta yalıtım yapılmasını sağlar. +535°С olan turbin gövde yalıtımı ISOLLAT – EFEKTIF ile 6-8 cm arasında yapılırken, klasik uygulamalarda(Yastık tipi izolasyon,mineral yün ve diğer) bu kalınlık en az 30-40 cm arasında olmaktadır.Yalıtım çok kalın olduğunda ise; türbin odasına ve çıkış borularının bulunduğu kısımların hemen her yeri izolasyon malzemesi ile dolduğundan teknik personel için acil müdahale geçiş koridorları oluşturulamamaktadır.

YALITIM KAPLAMASININ PERFORMANS KAYBI OLMADAN SÜREKLİ ÇALIŞMA ÖMRÜ
Isollat ile +1200°С'ye kadar yapılan uygulamalarda performans kaybı olmadan sabit performansta en az 15 yıl çalışma ömrü vardır. Isollat uygulaması; ısı, nem,UV ışını, su ve diğer fiziksel etkenlerden etkilenmediğinden, nominal ısı iletkenliğini ( 0,002-0,007 W/m °С) uzun yıllar koruyarak çalışma performans ve verimliliğini devam ettirir. Klasik ürünlerle(Yastık tipi izolasyon,mineral yün ve diğer) yapılan yalıtımlarda malzemelerin 5-6 yıl sonra değiştirilmesi gerekmektedir.Uygulama yapıldığı günden itibaren ısı iletkenlik katsayı değeri artarak, sabit çalışma performansı yerine, zaman geçtikçe verimliliği azalan çalışma performansı oluşturur.

TEK SEFERDE ISI, SES, KOROZYON ve YANGIN KORUMA YALITIMI
Isollat malzemesi, bir tesisin prosseslerinde farklı malzemeler ile her biri ayrı aşamada yapılan ISI, SES, KOROZYON ve YANGIN KORUMA izolasyonunu tek bir seferde yapar.Isollat-EFEKTIF ,gövdeye katman şekilde boya gibi uygulanarak, en karmaşık şekilli ekipmanların kombine yalıtımını sağlar.Kuruduktan sonra polimer bir yapı oluşturarak %200 elastikiyeti olan esnek ve sağlam bir yapı oluşturur. Uygulama yüzeyinin hava, su ve nem ile temasını keser ve ileri seviye korozyon yalıtımı sağlar. Isollat ile yalıtım uygulaması yapılan ekipmanlar toprak altında veya güneş ışığına (UV ışığına) maruz bırakılacak şekilde açık ortamlarda bırakılabilir. Yastık tipi izolasyon ve diğer klasik yalıtım sistemlerinde korozyon yalıtımı bulunmamaktadır. Ekipman ve boruların gövdeleri nem , su ve diğer etkenlere direk maruz kalmaktadır. Mineral yünü ve galvaniz boru ile yapılan uygulamalarda; mineral yün nemi aldıktan sonra tüm izolasyon verimlilik değerlerini kaybeder ve nemi ekipman gövdesine ileterek zamanla paslanıp, çürümesine sebep olur.

HEDEFLENEN YALITIM ÜST YÜZEY SICAKLIĞI ve ISI KÖPRÜLERİNİN ENGELLENMESİ
Isollat-Efektif ile yapılan yüksek ısı yalıtımlarda maksimum verimlilik alınır.Yalıtımı yapılan ekipman ve boruların yalıtım üst tabakası yüzey sıcaklığı +45-55°С aralığında, ortam sıcaklığına yakın bir sıcaklığa kadar indirgenir ve bu sıcaklık sabitliği en az 15 yıl sabit kalır. Sıvı seramik yalıtım malzemesi olduğu için yalıtım uygulaması yapıldıktan sonra kurumasıyla beraber esnek ve bütünleşik tek blok halinde polimer bir yapı oluşturur. Isollat-Efektif, yalıtımı yapılan ekipmanın her yüzeyine direk temas ettiği için yalıtım sonrası üst tabaka yüzey ölçümleri her yerde aynı sonucu verir. Bu sayede; ısıtma sistemlerinde büyük bir problem olan ve tesisat ile ekipmanların kullanım ömrünü azaltan ısı köprüleri oluşumuda engellenmektedir. Klasik ürünlerde ise; yastık şeklinde parçalardan gerdirme prensibine dayandırılarak yapıldığı için ek kısımları ısı sızıntıları oluşturur. Ayrıca zamanla gerdirmelerde yüksek ısıdan dolayı gevşemeler oluşmaktadır.Buhar türbininin alt gövdelerinde oluşan yastık tipi yalıtım malzemelerinde sarkmalar oluşmakta ve ısı yalıtım verimliliği önemli ölçüde kaybolmaktadır. Tüm bu olumsuzluklardan dolayı gövde üzerindeki ısı farklılıklar oluşturduğu için ısı köprüleri oluşumuda engellenememektedir . Firmamızın çoğu termik santrallerde yaptığı ölçümlerde, yeni yastık tipi yalıtımı yapılan yerlerde ek kısımlarda ölçülen değerler +80°С ve üzerinde gözükmektedir. Ve yıllara göre bu ölçüm değerleri maalesef artmaktadır.

TERMİK SANTRALLERDEKİ SİSTEMLERDE REVİZYON İŞLERİ VE YALITIM TAMİR KOLAYLIĞI
Isollat-Efektif ile yalıtılan sistemlerde tamir işleri(su kaçağı tespiti, kaynak,ekipman sökümü ve diğer) çok kolay bir şekilde teknik personel zorlamadan yapılabilir. Su kaçağı olduğu takdirde su ve diğer sıvı malzemeler yalıtımın iç kısımı içinde ilerleyemez. Lokal olarak sorun olan noktada fiziksel değişiklik göstererek, sorunun yeri noktasal tespit edilir. Tamir edilecek kısım maket bıçağı ile kesilerek ve tel fırça ile kazınarak ortaya çıkarılır.Tamir işleri bittikten sonra mevcut teknik personel isollat-Efektif malzemelerini kullanarak fırça ile yalıtım tamirini basitçe gerçekleştirir. Yastık tipi yalıtım malzemeleri her ne kadar "sökülebilir" diye isimlendirilsede, söküldükten sonra germe işlemleri zordur ve nitelikli işçilik gerektirir. Ayrıca yastık tipi izolasyon ve galvanizli mineral yünlü izolasyonlarda su kaçakları olduğunda su malzenin içinde ilerleyerek her yere yayılır,ve tespitinin yapılması için büyük bir alan sökülmek ve yeniden monte edilmek zorundadır.Ayrıca yastık tipi izolasyonlarda yağ kaçaklarında kızgın yağ yastık aralarından sıcak gövdeli ekipmana ulaşarak yanması sonucu yangın veya uzun süreli duman çıkarmasına sebeb olmaktadır.

YALITIM YATIRIM MALİYETLERİNİN AZ OLMASI
Isollat-Efektif yüksek ısı yalıtım uygulaması, nominal ısı iletkenlik değerini ve performansını kaybetmeden çok uzun ömürlü olması(en az 15 yıl), aynı anda ısı-ses-korozyon ve yangın yalıtımı sağlaması, rakiplerine göre en az 20 kat daha az ısıyı iletmesi( 0,002-0,007 W/m °С), en az 5-6 katı daha ince bir tabaka ile yalıtım yapması, ekolojik olması, her türlü karmaşık yüzeye direk yapışarak uygulama yapılması, çok hafif olması, iç ,dış ortamlarda ve toprak altında kullanılabilmesi gibi teknik özellikler baz alınarak kıyaslama yapıldığında, yatırım maliyeti klasik ürünlere göre çok daha düşük olan yalıtım kaplamasıdır.