Yangına Dayanıklı Kapı Imalat Yangın Koruma Uygulamaları

Yapılar için en büyük yaşamsal risklerin başında yangın geliyor. Tüm dünyada yaşanan felaketler yangın konusunda yapılarımızı daha güvenli hale getirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Kapı ise yangın anında hem koruyucu hem de kaçış yolu olması sebebiyle yapının en önemli parçalarından biridir. Yangın konusuna ilişkili tüm yönetmeliklerde kapıların önemine vurgu yapılmaktadır.

Yangın kapılarının yangın direncini arttırmak amacıyla çeşitli klasik yalıtım ürünleri kullanılmaktadır. Bu klasik yalıtım ürünlerini uygulamak hem karmaşık hem de zahmetli olmaktadır. Isollat 05 yangın koruma boyası bu sistem karmaşıklığını ve iş yükünü oldukça azaltmaktadır. Boya formuna sahip Isollat 05; rulo veya sprey ile uygulanmaktadır ve yangına karşı kapıları 30, 60, 90 ve 120 dakika korumaktadır.

Isollat 05 yangın anında kalınlığının 100 katı kadar şişerek penakoks denilen içi hava dolu közsü bir yapı oluşturmaktadır. Bu yapı yangın anında oluşan ısının uygulandığı yüzeye sirayet etmesini engellemektedir. 

Isollat 05 su bazlıdır ve yangın anında aşırı duman salınımı oluşturmaz. Uygulama kalınlığına bağlı olarak 180 dakikaya kadar yangın dayanımı sağlar. 

 
  • Teknik Şartnameye göre min 60, 90, 120 dakikalık bir yangın koruma sağlar
  • İç ve dış yüzeylere uygulanabilir.
  • Rengi beyazdır.
  • Renklendirilebilir. Üzerine boya uygulanabilir.
  • İşçilik giderleri düşük uygulaması kolay ve kısadır.
  • Performans kaybı olmadan yapılarda en az 20 yıl servis ömrü
  • Her yüzeye (plastik, metal, beton, kerpiç, tuğla, ahşap ve diğer) uygulama yapılabilir.
  • Çok hafiftir. Uygulandığı yapı, araç ya da ekipmana yük bindirmez, hacim tasarrufu sağlar.