İsollat İle Antrepolardaki Yağmur Oluğu Yoğuşma Probleminin Çözümü.