Bursa Çimento - Kompansatör Isı Yalıtımı - Bursa

İş Veren:

Bursa Çimento

İşin Yeri:

Bursa

Tarih: 23.07.2016 :

Amaç:

Bursa Çimento fabrikasında bazı ekipmaların yüzeylerine ısı yalıtımı sağlamak amacıyla Isollat-Effective metodu uygulandı.

Sonuç:

Isollat-Effective ısı yalıtım kaplaması esnek olmasından dolayı kompansatörlerin yalıtımınında rahatlıkla kullanılabilir. Çatlamaz ve dökülme yapmaz.