Üntes Soğutma Sistemi Isı Yalıtımı - Ankara

İş Veren:

Üntes

İşin Yeri:

Ankara

Tarih: 01.06.2016 :

Amaç:

Soğutma sisteminin ısı yalıtımı Isollat ile sağlandı.

Sonuç:

Isollat sıvı olması sebebiyle ek yeri olmadan yani ısı köprüleri oluşturmadan ısı yalıtımı sağlar, hacim ve yer kaplamaz.