Mefa Endüstri - Fabrika Duvar Isollat Isı Yalıtımı - Tekirdağ

İş Veren:

Mefa Endüstri A.Ş.

İşin Yeri:

Çerkezköy / Tekirdağ

Tarih: 07.11.2019 :

Amaç:

Mefa Endüstri A.Ş.'nin Tekirdağ / Çerkezköy fabrikasındaki duvarların yoğuşma probleminin giderilmesi amacıyla Isollat sıvı ısı yalıtım kaplaması uygulanmıştır.

Sonuç:

Fabrikada bulunan köpük üretim makinelerinin çıkarmış olduğu yoğun buhar nedeniyle duvarlarda oluşan terleme problemlerini gidermek amacıyla Isollat ısı yalıtım uygulaması yapılmıştır.

Duvar yüzeylerinin özellikle kış aylarında aşırı soğuması ve iç ortamda bulunan buharın nem ve sıcaklık etkisiyle duvarlarda ciddi oranda yoğuşma problemi yaşanmaktaydı.

Isollat ısı yalıtım kaplaması, duvar yüzeyi ile iç ortam sıcaklığı arasındaki fark minimuma düşürürerek yoğuşma problemlerini gidermiş oldu.