Enerji Verimliliği Nedir? Neden Önemlidir?

Enerji Verimliliği Nedir? Neden Önemlidir?

Enerji Verimliliği Nedir? Neden Önemlidir?

Aynı görevlerin gerçekleştirilmesi amacı ile daha az enerji kullanımını ifade eden enerji verimliliği ile enerji israfını ortadan kaldırmak hedeflenmektedir. Bu durumun pek çok amacı bulunmaktadır; Aslına bakılırsa yenilenebilir enerji teknolojileri ile bu durumun önüne geçilmektedir. Fosil yakıtlarını kullanmayı azaltmak için ise verimlilik sağlamak temel ilke olmaktadır. Binalarda, ulaşımda, endüstride vb. verimlilik noktasında iyileştirme için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli çalışmalar ile bölgesel olarak iş birliğinin güçlenmesi hedeflenmektedir. Ancak bu hedefler ile işletmelerin üretim kalitelerinde, kişilerin yaşam standartlarında ve hizmet kalitelerinde düşüşe meydan verilmemektedir. Ürün miktarı başına tüketimin azalması olarak ifade edebileceğimiz enerji verimliliği gerçekleşebilmesi için ise 2 koşul bulunmaktadır.
  1. Doğrudan verimlilik sağlamak amacı ile cihaz, ev, araba kullanım alışkanlıkları düzeltilebilir.
  2. Dolayı olarak verimlilik sağlamak amacı ile piyasada var olan malların kullanımı sağlanabilir ve yeni üretimler minimal düzeye çekilebilir. Böylece enerji tüketimi de azalmış olur.
Bildiğiniz gibi en önemli enerji kaynakları fosil yakıtlardır. Bunlar ise petrol ve kömür olarak ifade edilebilmektedir. Enerji üretim ve tüketim esnasına ise sera gazı yayılımı meydana gelmektedir. Bu yayılımın küresel ısınmaya büyük etkileri vardır. Yukarıda bahsettiğimiz 2 yol ile doğrudan ve dolaylı olarak verimlilik artırıldığında bu durumun ekonomik manadan ve denli önemli olduğu gözler önüne serilmektedir.

Özellikle ulaşım araçlarına ayrılan bütçe aileler de baz alındığında büyük bir gider kalemini oluşturmaktadır. Ayrıca elektrikli ev aletlerinin kullanımı, aydınlatma vb. durumlar da yine yaşantımızın her safhasında olmakla birlikte enerji verimliliği noktasında ciddi kayıplara sebep olmaktadır.

Bu kayıpların önüne geçmek ve tasarruf sağlamak amacı ile sizlere geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Çevre dostu ürünlerimiz ile verimliliğin yanı sıra sürdürülebilirlik ilkesine de riayet ediyor hem çevre hem de ülke ekonomisinin korunmasına katkı sağlıyoruz. Verimliliği ön plana koyarken aynı zamanda %40 oranlarında enerji tasarrufu imkânı sunduğumuzu da belirtmek istiyoruz.
Okunma: 1534     Tarih: 11.04.2020