İsollat Yalıtım Test Cihazı

Sebep:

ISOLLAT malzemesinin düşük ısı yalıtım katsayısı sayesinde 150ºC, 300ºC ve 500ºC 'deki uygulamalarda sağladığı yalıtım testidir.

Sonuç:

Buradaki testimizde 150ºC, 300ºC ve 500ºC'deki sıcaklık şartlarında çalışan endüstriyel tesislerdeki boru ve prosses ekipmanlarının şartlarına benzer özellikte; üç ayrı derecede çalışan rezistans sistemi kurgulanmıştır. Farklı derecede çalışan bu rezistansların yüzey sıcaklıkları ve sıcaklık derecelerine uygun izolasyonu yapılmış yüzeyin sıcaklıkları resimdeki test cihazlarında gözükmektedir.

1.Rezistans yüzey sıcaklığı : 498ºC
1.İsollat yalıtım yüzey sıcaklığı : 51ºC 

2.Rezistans yüzey sıcaklığı : 294ºC
2.İsollat yalıtım yüzey sıcaklığı : 53ºC 

3.Rezistans yüzey sıcaklığı : 145ºC
3.İsollat yalıtım yüzey sıcaklığı : 52ºC 


Not: Gerçek uygulamadaki Isollat izolasyon yalıtım yüzeylerinin sıcaklığı, testi yapılan izolasyon yalıtım yüzeylerinin sıcaklığından daha düşük olmalıdır. Rezistansların üçü aynı anda çalıştığından ve yanlardan gelen kaçak ısılar sebebiyle yalıtım yüzeyleri sıcaklığı biraz (5ºC-10ºC) yüksek çıkmaktadır.

Tarih: 26.08.2013 11:01